Włączniki DO Fitting w ramce 2-krotnej porcelanowej

743