Włącznik porcelanowy i gniazda plastikowe w ramce 3-krotnej drewnianej

568